Lapsevanem tasub igakuiselt lapse toidukulu päevamaksumuse ja Türi Vallavolikogu poolt kehtestatud määras muude kulude osaliseks katmiseks vanemate poolt kaetava osa st osalustasu, mis on 6,25% Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäärast.

Kui perest käib lasteaias üks laps, maksab lapsevanem 100% osalustasu määrast. Kui perest käib lasteaias samaaegselt kaks last, maksab lapsevanem ühe lapse eest 100% ja teise lapse eest 75% osalustasu määrast. Kui perest käib lasteaias samaaegselt kolm või enam last, tasub lapsevanem ühe lapse eest 100%, teise eest 75% ning kolmanda ja järgnevate laste eest lapsevanem osalustasu ei maksa.

Osalustasu on 2024. aastal 41,00 € kuus. Kui perest käib 2 last lasteaias, kehtib teise lapse eest osalustasu 30,75 € . Kolmas laps on osalustasust vabastatud. Juuli kuu eest kehtib osalustasu vaid juhul, kui laps juulis lasteaias käib. Toiduraha on 2. 20 € päevas.

Osalustasu makstakse jooksva kuu eest, toiduraha eelmise kuu eest.

Lapse toitlustamise eest makstakse kuu tegelike toidukordade alusel eeldusel, et vanem on õigeaegselt teavitanud lapse puudumisest. Lapse puudumisest tuleb rühma õpetajat teavitada hiljemalt toitlustamispäeva kella 7.30ks telefoni teel kõne või sõnumiga või elektroonilise infosüsteemi ELIISi kaudu. 

Toiduraha ja kohatasu arve edastatakse raamatupidamisteenistuse poolt elektrooniliselt (arve maksja e-posti aadressile) või lapsevanema soovil paberkandjal rühma õpetajalt.

Vanemate rühmade lapsed kasutavad ujumisteenust, selle eest täiendavalt tasuda ei tule.