Lasteaia hoolekogusse kuuluvad õpetajate esindajad (igast õppekohast üks õpetaja), iga rühma vanemate esindaja ja valla esindaja. Hoolekogu pädevus:

 1. kuulab ära direktori aruande lasteaia õppe- ja kasvatustegevusest ning majandamisest;
 2. annab direktorile ja vallavalitsusele soovitusi lasteaia eelarve koostamisel ning eelarvesse planeeritud raha otstarbekaks kasutamiseks;
 3. teeb direktori ja vallavalitsusele ettepanekuid lastele soodsa arengukeskkonna tagamiseks;
 4. osaleb oma esindaja kaudu direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursi komisjoni töös;
 5. koostab igaks õppeaastaks hoolekogu tööplaani;
 6. otsustab teisi seaduste või valla õigusaktidega hoolekogu pädevusse antud küsimusi.

Hoolekogu koosseis:

 1. Mariliis Aren – vanemate esindaja, hoolekogu esimees;
 2. Marjana Sepp - vanemate esindaja;
 3. Kersti Aasaväli - vanemate esindaja;
 4. Kerli Salmu - vanemate esindaja;
 5. Inga Laur - vanemate esindaja;
 6. Karen Kiik - vanemate esindaja;
 7. Siiri Rindla - vanemate esindaja;
 8. Marge Laagemann - vanemate esindaja;
 9. Erki Aus - vanemate esindaja;
 10. Annika Kinev - vanemate esindaja;
 11. Marje Pärn - vanemate esindaja;
 12. Erni Kaasiku - vanemate esindaja;
 13. Annika Tatrik - vanemate esindaja;
 14. Kerli Rhede - vanemate esindaja;
 15. Sulo Särkinen - vanemate esindaja;
 16. Andra Einmaa - vanemate esindaja;
 17. Daana Jürisson – vanemate esindaja;
 18. Eve Oja – õpetajate esindaja;
 19. Sirje Saluste – õpetajate esindaja;
 20. Karin Koitla – õpetajate esindaja;
 21. Vitali Gansen – Türi valla esindaja.