Lasteaia hoolekogusse kuuluvad õpetajate esindajad (igast õppekohast üks õpetaja), iga rühma vanemate esindaja ja valla esindaja. Hoolekogu pädevus:

  1. kuulab ära direktori aruande lasteaia õppe- ja kasvatustegevusest ning majandamisest;
  2. annab direktorile ja vallavalitsusele soovitusi lasteaia eelarve koostamisel ning eelarvesse planeeritud raha otstarbekaks kasutamiseks;
  3. teeb direktori ja vallavalitsusele ettepanekuid lastele soodsa arengukeskkonna tagamiseks;
  4. osaleb oma esindaja kaudu direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursi komisjoni töös;
  5. koostab igaks õppeaastaks hoolekogu tööplaani;
  6. otsustab teisi seaduste või valla õigusaktidega hoolekogu pädevusse antud küsimusi.

 

Hoolekogu koosseis 2023/2024:

1) Maris Uusmaa – Vikerkarude rühma vanemate esindaja;
2) Merje Veeberg – Mürakarude rühma vanemate esindaja;
3) Keiri Oja – Mesikäppade rühma vanemate esindaja;
4) Kristi Mikola – Lustikarude rühma vanemate esindaja;
5) Katrin Vellamäe – Mõmmi-Jõmmikute rühma vanemate esindaja;
6) Monika Vigand – Kaisukarude rühma vanemate esindaja;
7) Angela Murumaa – Päikesekarude rühma vanemate esindaja;
8) Getter Nurk– Metsaottide rühma vanemate esindaja;
9) Marleen Matzstein – Mõmmide rühma vanemate esindaja;
10) Merly Ujok – Karupoegade rühma vanemate esindaja;
11) Helen Bergmann – Kallikarude rühma vanemate esindaja;
12) Annika Kull – Paikarude rühma vanemate esindaja;
13) Kermo Rajasalu – Rõõmukiirte rühma lastevanemate esindaja;
14) Marelli Leenurm – Sajajalgsete rühma vanemate esindaja;
15) Kristin Toome – Põrnikate rühma vanemate esindaja;
16) Maiken Hein – Lepatriinude rühma vanemate esindaja;
17) Vaiko Viigipuu – Mesimummide rühma vanemate esindaja;
18) Margrit Tõkke – Naerulindude rühma vanemate esindaja;
19) Kerli Jaagumann - Liblikalaste rühma vanemate esindaja;
20) Elly Pilv –Päikesejänkude rühma vanemate esindaja;
21) Laura Lokk – Mesimummude rühma vanemate esindaja;
22) Karin Koitla – õpetajate esindaja Lokuta õppekohas;
23) Piia Viilip – õpetajate esindaja Kesklinna õppekohas;
24) Lily Hein-Lukkonen – õpetajate esindaja Türi-Alliku õppekohas;
25) Sulo Särkinen - Türi valla esindaja.