Lasteaia hoolekogusse kuuluvad õpetajate esindajad (igast õppekohast üks õpetaja), iga rühma vanemate esindaja ja valla esindaja. Hoolekogu pädevus:

 1. kuulab ära direktori aruande lasteaia õppe- ja kasvatustegevusest ning majandamisest;
 2. annab direktorile ja vallavalitsusele soovitusi lasteaia eelarve koostamisel ning eelarvesse planeeritud raha otstarbekaks kasutamiseks;
 3. teeb direktori ja vallavalitsusele ettepanekuid lastele soodsa arengukeskkonna tagamiseks;
 4. osaleb oma esindaja kaudu direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursi komisjoni töös;
 5. koostab igaks õppeaastaks hoolekogu tööplaani;
 6. otsustab teisi seaduste või valla õigusaktidega hoolekogu pädevusse antud küsimusi.

Hoolekogu koosseis:

 1. Mariliis Aren – vanemate esindaja, hoolekogu esimees;
 2. Kristina Kooser- vanemate esindaja;
 3. Merylin Valdmaa- vanemate esindaja;
 4. Marje Pärn - vanemate esindaja;
 5. Kerli Rhede- vanemate esindaja;
 6. Maritta Köhler- vanemate esindaja;
 7. Andra Heinmaa- vanemate esindaja;
 8. Maarja Brause- vanemate esindaja;
 9. Maris Rüütel - vanemate esindaja;
 10. Erni Kaasiku - vanemate esindaja;
 11. Virginia Ciunite - vanemate esindaja;
 12. Erki Aus - vanemate esindaja;
 13. Merli Pajumaa - vanemate esindaja;
 14. Monika Veere- vanemate esindaja;
 15. Karen Kiik- vanemate esindaja;
 16. Reelika Lehtniit- vanemate esindaja;
 17. Kerli Salmu– vanemate esindaja;
 18. Eve Oja – õpetajate esindaja;
 19. Sirje Saluste – õpetajate esindaja;
 20. Karin Koitla – õpetajate esindaja;
 21. Vitali Gansen – Türi valla esindaja.