Meie põhiväärtused: koostöö, lapsest lähtumine, usaldusväärsus, professionaalsus, kaasaegsus. 

 

 


Hariduse Infotehnoloogia SA programm ProgeTiiger toetas robootika seadmete ostu.


Euroopa Liidu struktuurivahenditest rahastatakse arendusprojekti "Kaasava hariduse põhimõtete rakendamine Türi Lasteaias".