Tartu Ülikool tänab Türi Lasteaia õpetajaid, lapsi ja vanemaid osalemast üle-Euroopalise uuringu kontrollgrupis.

Lapsevanemate nõusolekul ja õpetajate kaasabil uuriti 5 aastaseid lapsi, et võrrelda nende arengu- ja tervisenäitajaid väga varases eas sündinud lastega.

Türi lasteaiast oli kontrollgrupis ligi paarkümmend last Kesklinna, Lokuta ja Türi-Alliku majadest. Lapsevanemad saavad jaanuaris ka tagasisidet lapse võimete ja motoorika kohta.

4. oktoobril 2017 toimus Türi kultuurikeskuses õpetajate päevale pühendatud tänuüritus, kus jagati kätte Türi valla hariduspreemiad. Haridustöötaja 2017 tiitli ja preemia pälvisid:

 Ringa Valling, Külli Piirits ja Ülle Pokk

Türi lasteaia lapsed vaatavad Türi Kultuurikeskus kinusaalis nukufilmi Miriami lood 11.oktoobril kell 10:30. Sõimelastele näidatakse filmi lasteaias.

Täname Kino maale filmifestivali korraldajat Indrek Jurtšenkot algatuse, korralduse ja Eesti nukufilmide väärtustamise eest!

Käesoleva õppeaasta projektis "Looduses areneb lapse maailmapilt ja loodushoid" osaleb kogu lasteaiapere. Loodusõppeprogrammid valisid õpetajad ise vastavalt sobivale vanusele, ajale ja sõidumaa lähedusele. 17 rühmast 9 rühma käivad õppereisidel sügisel ja 8 kevadel. Sõimerühmad ja nooremad rühmad külastavad Wile farmi Poakal ja C.R.Jakobsoni talumuuseumi Kurgjal. Vanemad rühmad osalevad programmides RMK Aegviidu looduskeskuses ja Pärnus, Pernova Loodusmajas. Vahetud kogemused ja elamused õpetavad tundma loodust, loomi ja loodushoidu ning innustavad looduse vastu huvi tundma. Projektitaotluse õppereisidele rahastas Keskkonnainvesteeringute Keskus 4116.87 euroga.

Alamkategooriaid

Lokuta maja uudised

Kesklinna maja uudised

Türi-Alliku maja uudised