Käesoleva õppeaasta projektis "Looduses areneb lapse maailmapilt ja loodushoid" osaleb kogu lasteaiapere. Loodusõppeprogrammid valisid õpetajad ise vastavalt sobivale vanusele, ajale ja sõidumaa lähedusele. 17 rühmast 9 rühma käivad õppereisidel sügisel ja 8 kevadel. Sõimerühmad ja nooremad rühmad külastavad Wile farmi Poakal ja C.R.Jakobsoni talumuuseumi Kurgjal. Vanemad rühmad osalevad programmides RMK Aegviidu looduskeskuses ja Pärnus, Pernova Loodusmajas. Vahetud kogemused ja elamused õpetavad tundma loodust, loomi ja loodushoidu ning innustavad looduse vastu huvi tundma. Projektitaotluse õppereisidele rahastas Keskkonnainvesteeringute Keskus 4116.87 euroga.