Rühmameeskond

Õpetaja: Virge
Õpetaja assistent: Jana
Õpetaja abi: Diana

Muusikaõpetaja: Janika
Liikumisõpetaja: Marve

Lastevanemate esindaja hoolekogus: 

Laste vanus rühmas: 1- 3 eluaastat

Rühma telefon: 5558 5268

Rühmameeskond

Õpetajad: Eve, Katri
Õpetaja abi: Tiiu

Muusikaõpetaja: Janika
Liikumisõpetaja: Marve

Lastevanemate esindaja hoolekogus: 

Laste vanus: 3-6a

Rühma telefon: 5558 5287

Rühmameeskond

Õpetajad: Helena, Cärolin
Õpetaja abi: Siiri 

Muusikaõpetaja: Janika
Liikumisõpetaja: Marve

Lastevanemate esindaja hoolekogus: 

Laste vanus: 2-7a

Rühma telefon: 5558 5261 

Rühmameeskond

Õpetajad: Heldin, Lily
Õpetaja abi: Triin

Muusikaõpetaja: Janika
Liikumisõpetaja: Marve

Lastevanemate esindaja hoolekogus: 

Laste vanus: 3-6a

Rühma telefon: 5558 5283