Rühmameeskond

Õpetajad: Heldin, Lily
Õpetaja abi: Triin

Muusikaõpetaja: Janika
Liikumisõpetaja: Marve

Lastevanemate esindaja hoolekogus: Elly Pilv

Laste vanus: 3-6a

Rühma telefon: 5558 5283