Õppe- ja kasvatustöö üldeesmärgid Türi-Alliku lasteaias 2016-2017 õ.-a

Töökasvatus:

  • Laps õpib eneseteenindamist, erinevaid töötegevusi, tutvub täiskasvanu tööga ja töövahenditega.
  • Lapsel kujunevad tööoskused ja –harjumused, õpib väärtustama enda ja teiste tehtud tööd ja tekib positiivne suhtumine töösse

Laps on loodusega sõber:

  • Looduse tundmaõppimine läbi õue- ja avastusõppe

Türi-Alliku lasteaia tegevuskava 2016/2017

Meie igapäevast õppetööd saavad lapsevanemad jälgida ELIISi kaudu.

 

Päevakava

7.00
Lasteaeda tulek
8.30
Hommikueine
9.00- 11.00
Lõimitud õppetegevused
11.00- 12.00
Mängud toas ja õues
                               12.15     Lõunasöök sõimerühmas
12.30
Lõunasöök aiarühmas
13.00- 15.00
Lõunane uinak
15.45
Oode sõimerühmas
                               16.00     Oode aiarühmas
16.15- 18.00
Mäng ja kojuminek