Õppe- ja kasvatustegevuse peateemaks 2017/2018. õppeaastal on

„Eestimaa 100.  sünnipäeva aasta Türi lasteaias“.

 

Õppe- ja kasvatustegevuse peateemast lähtuvad üldeesmärgid:

Laps:

 • Teab ja tähistab  Eesti 100. sünnipäeva. Teab, et tähtpäevadel heisatakse riigilipp.
 • Omandab teadmisi Eestimaast, teab oma kodukohta ja Türi vaatamisväärsusi.
 • Teab ja kirjeldab Eesti riigi- ja rahvussümboleid.
 • Õpib tundma Eestimaal elavaid loomi, linde, taimi, elusloodust.
 • Jälgib ilmastikunähtusi läbi aastaringi ning aastaaegade vaheldumist.
 • Õpib tundma Eestile ja kogukonnale kuulsaid ning tähtsaid inimesi: president, vallavanem, sportlased, lauljad jne.
 • Teab oma rahvust ja keelt ning teisi rahvusi oma peres, lasteaias, tutvusringkonnas.
 • Tutvub eesti lasteraamatute, -kirjanike ja raamatukunstnikega. Loeb peast nende luuletusi.
 • Õpib mõistma eesti vanasõnu, mõistatusi, kõnekäände ja pärimuslugusid.
 • Saab teadmisi rahvatraditsioonidest ja -kommetest.
 • Oskab laulda eesti rahvalaule, mängida rahvamänge, tantsida rahvatantse ja tutvub rahvapillidega.
 • Tutvub eesti rahvariietega ja kannab neid pidudel rõõmuga.
 • Kasutab kunstitöödes rahvuslikke mustreid,  -elemente ja rahvussümboolikat, osaleb rühmaruumi kaunistamisel.

Meie igapäevast õppetööd saavad lapsevanemad jälgida ELIISi kaudu.