Rühmameeskond

Õpetaja: Svetlana
Õpetaja assistendid: Ester, Annika

Muusikaõpetaja: Tiiu
Liikumisõpetaja: Irina 

Lastevanemate esindaja hoolekogus: Marleen Matzstein

Laste vanus : 2-3

Rühma telefon: 5558 7453