Tartu Ülikool tänab Türi Lasteaia õpetajaid, lapsi ja vanemaid osalemast üle-Euroopalise uuringu kontrollgrupis.

Lapsevanemate nõusolekul ja õpetajate kaasabil uuriti 5 aastaseid lapsi, et võrrelda nende arengu- ja tervisenäitajaid väga varases eas sündinud lastega.

Türi lasteaiast oli kontrollgrupis ligi paarkümmend last Kesklinna, Lokuta ja Türi-Alliku majadest. Lapsevanemad saavad jaanuaris ka tagasisidet lapse võimete ja motoorika kohta.