Tartu Ülikool tänab Türi Lasteaia õpetajaid, lapsi ja vanemaid osalemast üle-Euroopalise uuringu kontrollgrupis.

Lapsevanemate nõusolekul ja õpetajate kaasabil uuriti 5 aastaseid lapsi, et võrrelda nende arengu- ja tervisenäitajaid väga varases eas sündinud lastega.

Türi lasteaiast oli kontrollgrupis ligi paarkümmend last Kesklinna, Lokuta ja Türi-Alliku majadest. Lapsevanemad saavad jaanuaris ka tagasisidet lapse võimete ja motoorika kohta.

Türi lasteaia lapsed vaatavad Türi Kultuurikeskus kinusaalis nukufilmi Miriami lood 11.oktoobril kell 10:30. Sõimelastele näidatakse filmi lasteaias.

Täname Kino maale filmifestivali korraldajat Indrek Jurtšenkot algatuse, korralduse ja Eesti nukufilmide väärtustamise eest!

Käesoleva õppeaasta projektis "Looduses areneb lapse maailmapilt ja loodushoid" osaleb kogu lasteaiapere. Loodusõppeprogrammid valisid õpetajad ise vastavalt sobivale vanusele, ajale ja sõidumaa lähedusele. 17 rühmast 9 rühma käivad õppereisidel sügisel ja 8 kevadel. Sõimerühmad ja nooremad rühmad külastavad Wile farmi Poakal ja C.R.Jakobsoni talumuuseumi Kurgjal. Vanemad rühmad osalevad programmides RMK Aegviidu looduskeskuses ja Pärnus, Pernova Loodusmajas. Vahetud kogemused ja elamused õpetavad tundma loodust, loomi ja loodushoidu ning innustavad looduse vastu huvi tundma. Projektitaotluse õppereisidele rahastas Keskkonnainvesteeringute Keskus 4116.87 euroga.

Tervisetöötaja Mariana Väärtnõu eestvedamisel käisid Türi lasteaia koolieelikute rühmad Tallinnas Tervishoiu Muuseumis. Hambatunnis said lapsed lähemalt teadmisi hammaste ehitusest. Olulise tähtsusega keskenduti hammaste harjamisele ja vajalike harjumuste kinnistamisele. Selleks käsitleti aktiivsel ja mängulisel viisil suuhügieeni tervikuna ning uuriti lähemalt hambaid suu osana ja hambapesu rolli suuhügieenis. Lapsed said valmistada erineva lõhna ja maitsega hambapastat.

Jää- ja veeohutuspäev Türi tehisjärve ääres 24.03 sai teoks lasteaia tervishoiutöötaja Mariana eestvedamisel koostöös Türi päästekomandoga. Eesmärgiks oligi näidata lastele,et nõrga jääga võib vette kukkuda ning kuidas päästjad päästavad veesolijat. Intervjuus Järva Teatajale rääkisid Kaspar ja Revo Marten teadlikult, miks jää murdub kevadel kergesti ja et päästma minnes ei tohi käest kinni võtta - võib ise ka vette libiseda. 

Jääohutuse teema veekogul oli Türi lasteaias näitliku tegevusena esimest korda. Sellest võtsid osa kolme maja 4-7 aastaste rühmad. Kevadine veeohutuspäev on Kesklinna lasteaial maikuu lõpus, mil ohutusteadmisi ujumisel annab vetelpäästetöötaja.