• Perioodidel 05.06 – 22.06.2023 ja 07.08-18.08 avatud suvised liitrühmad kõikides õppekohtades. Täpse info liitrühmade kohta saadab õppejuht enne suviste liitrühmade perioodi algust. Tasandusrühma laste vanematele anname töökorraldusest teada eraldi.
  • 26.06 – 06.08.2023 on suvised liitrühmad avatud Kesklinna õppekohas. Türi-Alliku ja Lokuta õppekohad on nimetatud perioodil suletud.
  • Juhul, kui laps ei käi lasteaias juulikuus, ei tule tasuda antud kuu eest lasteaia kohatasu. Juulikuu eest maksavad kohatasu ainult need vanemad, kes vajavad lapsele lasteaiakohta juulis ja on suvise liitrühma koha taotluse esitanud. Taotluse blanketi saab rühmaõpetajalt.
  • Alates 21.08.2023 kõik rühmad tagasi oma rühmaruumides. Need lapsed, kes on kasvanud suvega suuremaks ja keda ootab rühmavahetus, alustavad oma uues rühmas. Jätkub tavapärane töökorraldus.
  • Alates 21.08.2022 alustavad ka meie uued lapsed, kes lasteaiaga harjuma hakkavad.

 

Lasteaia töö paremaks planeerimiseks märgib lapsevanem hiljemalt 28. aprilliks rühmas olevasse tabelisse, millal laps suvel lasteaias käib.

 

Suvisel perioodil ei toimu planeeritud õppetegevusi, vaid varasemalt õpitu kordamine. Põhirõhk on mängulistel tegevustel õues.

 

Vastavalt riiklikule pühade ja tähtpäevade seadusele on lasteaed 23. juunil 2023 suletud.

 

Kooliminejatel palume kindlasti enne lasteaiast lahkumist esitada lasteaia nimekirjast väljaarvamise avaldus. Avalduse blanketi saab koolimineja lapse vanem oma rühma õpetajalt.

 

2. juunil toimub Türi Lasteaia meeskonna koolituspäev. Sellel päeval on avatud üks valverühm Lokuta õppekohas, mis on avatud tavapäraselt kell 7.00-18.00. Lastega toimetavad meie tublid pikaajalised asendajad.

 

Rõõmsate kohtumisteni lasteaias!